94/1962

Annettu Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 1962

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 43 ja 44 §, 44 § sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa asetuksessa (543/59), näin kuuluviksi:

43§

Eläkelaitoksen tulee toimittaa valtiovarainministeriölle vuosittain ennen helmikuun 1 päivää luettelot, joista selviää, mikä määrä lääninhallituksen on suoritettava eläkelaitokselle kunkin kunnan osalta kansaneläkelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen etumaksujen kuukausieränä. Etumaksut pyöristetään lähimmäksi täydeksi tuhanneksi markaksi.

44§

Kansaneläkelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut etumaksut on suoritettava postisiirtotilin välityksellä.

Milloin eläkelaitokselle kansaneläkelain 9 §:n 3 momentin mukaan suoritettuun osuuteen on myöhemmin tehtävä lisäys tai oikaisu, on puuttuva määrä suoritettava tai liikaa suoritettu määrä vähennettävä sitä seuraavan etumaksu yhteydessä.

Merimiestulon perusteella suoritetut työnantajan kansaneläkemaksut merkitään merimiesverolain (208/58) 14 §:n 1 momentissa säädettyyn merimiesveroluetteloon ja tilitetään eläkelaitokselle vuosittain saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun tilityksen yhteydessä.


Tätä asetusta sovelletaan, 1 päivästä tammikuuta 1962 lukien.

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Mauno Jussila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.