502/1961

Annettu Helsingissä 21. päivänä lokakuuta 1961

Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriö on asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/58) 2 §:n nojalla yleisen asianajajayhdistyksen hallituksen esityksestä muuttanut asianajajayhdistykselle, jonka nimenä on Suomen Asianajajaliitto, ruotsiksi Finlands Advokatförbund, 24 päivänä huhtikuuta 1959 (191/59) vahvistamiensa sääntöjen 10 §:n 1 momentin sekä 25, 34, 35 ja 37 §:n näin kuuluviksi:

10§

Liiton hallitukseen, jossa maan kummankin kieliryhmän on oltava edustettuna, kuuluu liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksitoista muuta jäsentä. Kullakin viimeksi mainitulla tulee olla henkilökohtainen varamies. Hallituksessa tulee liiton jokaisen osaston olla edustettuna.


25§

Liitolla on seuraavat osastot:

1) Helsingin osasto jonka alueena on Uudenmaan lääni;

2) Turun osasto, jonka alueeseen kuuluvat Ahvenanmaan maakunta sekä Turun ja Porin läänistä ne kunnat, jotka eivät kuulu Satakunnan tai Hämeen osaston alueeseen. ynnä Hämeen läänistä Forssan kauppala sekä Jokioisten, Somerniemen, Someron, Tammelan ja Ypäjän kunnat;

3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluvat Turun ja Porin läänistä Porin ja Rauman kaupungit sekä Ahlaisten, Euran, Eurajoen, Harjavallan, Hinnerjoen, Honkajoen, Honkilahden, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kauvatsan, Kiikoisten. Kiukaisten, Kokemäen, Kullaan, Köyliön, Lapin, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten, Säkylän ja Ulvilan kunnat sekä Porin ja Rauman maalaiskunnat;

3) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Hämeen lääni lukuun ottamatta niitä kuntia, jotka kuuluvat Turun osastoon, ynnä Turun ja Porin läänistä Ikaalisten ja Vammalan kauppalat sekä Huittisten. Hämeenkyrön Ikaalisten Karkun Keikyän, Kihniön, Kiikan Mouhijärven, Parkanon, Punkalaitumen, Suodenniemen, Suoniemen, Tyrvään, Vampulan ja Viljakkalan kunnat;

5) Kymen osasto, jonka alueena on Kymen lääni;

6) Mikkelin osasto, jonka alueena on Mikkelin lääni;

7) Itä-Suomen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit;

8) Keski-Suomen osasto, jonka alueena on Keski-Suomen lääni;

9) Vaasan osasto, jonka alueena on Vaasan lääni; sekä

10) Pohjois-Suomen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Oulun ja Lapin läänit.

34§

Liiton hallituksen tulee välimiesmenettelyin ratkaista jäsenensä ja liittoon kuulumattoman välinen riita, joka koskee suoritetusta tehtävästä maksettavaa palkkiota ja kustannusten korvausta. Välimiesmenettely on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun palkkio ja kustannukset on laskutettu.

35§

Milloin liiton jäsenen ja liittoon kuulumattoman kesken syntyy edellä 34 §:ssä tarkoitettu riita, on liittoon kuulumattoman, joka haluaa että hallitus välimiesmenettelyin ratkaisisi riidan, pantava välimiesmenettely vireille esittämällä liiton toimistoon jättämässään hallitukselle osoitetussa kirjelmässä liiton jäseneen kohdistuvat vaatimuksensa. Välimiesmenettelyyn on myös sen alistuttava, joka sen jälkeen, kun edellä tarkoitettu kirjelmä on annettu liiton toimistoon, on lakannut olemasta liiton jäsen.

Kun riitapuoli on liiton toimistoon antanut 1 momentissa mainitun kirjelmän, tulee hallituksen viivytyksettä toimittaa vastapuolelle kappale kirjelmästä, jolloin välimiesmenettelystä 4 päivänä helmikuuta 1928 annetun lain (46/28) 15 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus on katsottava tehdyksi.

37§

Sopimusta, joka on tehty liiton jäsenelle asianajotehtävästä tulevasta palkkiosta tai korvauksesta, älköön noudatettako, jos se on ilmeisesti kohtuuton.

Helsingissä 21. päivänä lokakuuta 1961

Oikeusministeri
Pauli Lehtosalo

Hallitusneuvos
Olavi Merimaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.