236/1961

Annettu Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 1961

Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion varoista jaetaan vuosittain kotimaisille kirjailijoille ja kääntäjille sen johdosta, että heidän kirjoittamiaan tai kääntämiään kirjoja pidetään maksuttomasti käytettävissä yleisissä kirjastoissa, apurahoja ja avustuksia, joiden kokonaismäärä on viisi prosenttia edellisenä kalenterivuonna kirjastolain (235/61) 5 ja 9 §:n nojalla myönnettyjen valtionavustusten määrästä.

Edellisessä pykälässä mainitusta kokonaismäärästä jaetaan 35 prosenttia apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille ja 5 prosenttia kirjojen kääntäjille; 40 prosenttia jaetaan avustuksina iäkkäille kirjailijoille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja 20 prosenttia kirjailijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Jos apurahojen tai avustusten hakijoiden vähyyden vuoksi tahi muiden pakottavien syiden johdosta ei 1 momentissa mainittuja jakoperusteita voida yksityistapauksessa noudattaa, saadaan niistä poiketa niin kuin siitä asetuksella säädetään.

Tarkemmat määräykset apurahojen ja avustusten jakamisessa noudatettavasta menettelystä annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963.

Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 1961

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Heikki Hosia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.