543/1959

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1959

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 40 ja 44 § näin kuuluviksi:

40§

Jos vakuutettu, jonka ikänsä perusteella olisi suoritettava vakuutusmaksuja, on ollut tulovuoden tai sen esan aikana työkyvyttömäksi todettuna, eläkelaitos toimittaa hänelle siitä todistuksen liitettäväksi veroilmoitukseen. Eläkelaitos voi myös lähettää todistuksen suoraan sen veropiirin verojohtajalle, johon vakuutetun kotikunta kuuluu.

Jos vakuutettu väittää, ettei hänelle työkyvyttömäksi todettuna ole määrättävä vakuutusmaksua, saadaan vakuutusmaksu jättää määräämättä vain 1 momentissa tarkoitetun todistuksen tai eläkelaitokselta hankitun lausunnon perusteella.

44§

Kansaneläkelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut etumaksut on suoritettava postisiirtotilin välityksellä maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Milloin eläkelaitokselle kansaneläkelain 9 §:n 3 momentin mukaan suoritettuun osuuteen on myöhemmin tehtävä lisäys tai oikaisu, on puuttuva määrä suoritettava tai liikaa suoritettu määrä vähennettävä sitä seuraavan etumaksun yhteydessä.

Merimiestulon perusteella suoritetut työnantajan kansaneläkemaksut merkitään merimiesverolain (208/58) 14 §:n 1 momentissa säädettyyn merimiesveroluetteloon ja tilitetään eläkelaitokselle vuosittain saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun tilityksen yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960 ja sillä kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 41, 45, 46 ja 47 §, kuitenkin niin, että 41, 46 ja 47 §:ää on edelleen sovellettava niihin vakuutusmaksuihin, jotka kunnan toimesta on perittävä.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1959

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eeli Erkkilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.