428./1959

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1959.

Laki oikeudenkäymiskaaren 30 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 9 §:n 2 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (2/55) ja sanottu 10 § edelleen osittain muutettuna maksuttomasta oikeudenkäynnistä 6 päivänä toukokuuta 1955 annetulla lailla (212/55), näin kuuluviksi:

30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sekä hovioikeuden päätöksen alistamisesta.

9 §

Asianosainen, joka tahtoo varata itselleen oikeuden hakea lupaa hovioikeuden ratkaiseman jutun saattamiseksi korkeimman oikeuden tutkittavaksi, tehköön siitä hovioikeudelle kirjallisen ilmoituksen viimeistään ennen kello 12 yhdentenäkolmatta päivänä sen jälkeen, kun tuomio tai päätös annettiin. Jos useilla asianosaisilla on yhteinen puhevalta, käyköön yksi ilmoitus kaikkien puolesta.


10 §.

Leimaverosta, on suoritettava ilmoitettaessa tyytymättömyyttä hovioikeuden tuomioon, on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960, kuitenkin siten, että haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaan tuloa annettuun hovioikeuden tuomioon on noudatettava vanhempaa lakia. Samalla kumotaan nostorahasta 28 päivänä marraskuuta 1952 annettu laki (409/52), mutta on viimeksi sanottua lakia kuitenkin sovellettava jo suoritettuihin tai vielä suoritettaviin nostorahoihin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1959.

Tasavallan presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
Antti Hannikainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.