427/1959

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1959.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), ja lisätään sanottuun lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

13 §.

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 250 markkaa
2 ryhmässä 150 markkaa
5 ryhmässä 75 markkaa

13 a §.

Oikendenkäyniiskaaren 30 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu tyytymättömyyden ilmoitus hovioikeuden tuomioon on varustettava leimalla, jonka määrä on 2 000 markkaa.

Sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty, ovat 1 momentissa säädetyn leimaveron suorittamisesta vapaat maakunta, kunta, kuntainliitto, seurakunta ja rekisteröity uskoinnollinen yhdyskunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960, kuitenkin siten, että haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaan tuloa annettuun hovioikeuden tuomioon on noudatettava vanhempaa lakia.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1959.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Oikeusmmisteri
Antti Hannikainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.