192./1959

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1959.

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen (39/89) 8 §, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1947 annetussa laissa (1/47), näin kuuluvaksi:

8 §.

Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleen tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tutkinta, tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei kuoleman syytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen perusteella, on asianomaisen poliisipiirin päällikön ratkaistava, onko asiassa toimitettava oikeuslääkeopillinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.

Poliisipiirin päällikön lisäksi voi oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen toimittamisesta antaa määräyksen poliisitarkastaja, keskusrikospoliisin päällikkö, kihlakunnantuomari tai tuomioistuin.

Tarkemmat määräykset 1 momentissa mainitun lääkärinavun antamisesta ja oikeuslääkeopillisesta ruumiinavauksesta sekä niistä suoritettavista palkkioista ja muista kustannuksista annetaan asetuksella.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1959.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Sisäasiainministeri
Eino Palovesi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.