526./1958

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1958.

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/18) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (805/49), näin kuuluvaksi:

2 §.

Jos ratkaisematta olevien asiain lukumäärään nähden tai muusta syystä katsotaan tarvittavan ylimääräisiä hallintoneuvoksia, tasavallan presidentti voi, korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, nimittää enintään kaksitoista henkilöä, joilla on 1 momentissa mainittu kelpoisuus, korkeimman hallinto-oikeuden jäseniksi enintään kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Täten nimitettyjen, joille maksetaan palkkausta samojen perusteiden mukaan kuin korkeimman hallintooikeuden vakinaisille jäsenille, ei katsota nimityksen vuoksi eronneen entisistä viroistaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1959.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1958.

Tasavallan presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
Sven Högström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.