268./1958

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1958.

Laki oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (2/55), näin kuuluvaksi:

30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sekä hovioikeuden päätöksen alistamisesta.

3 §.

Muutoksenhakulupa myönnettäköön ainoastaan:

1) jos aihetta ilmenee sen lopputuloksen muuttamiseen, johon hovioikeus on johtunut, tai jos asian laatuun katsoen muutoin on syytä ottaa juttu tutkittavaksi; taikka

2) jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa on tärkeätä saattaa juttu korkeimman oikeuden tutkittavaksi tai jos asian osainen näyttää, että muutoksenhaulla on hänelle erittäin suuri merkitys muutoinkin kuin siinä jutussa, josta on kysymys, taikka jos oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen rikosjutussa, jossa hän itse on ajanut syytettä tai ottaa sen ajaakseen, esiintuomista erityisistä syistä muutoksenhakuluvan myöntämiseen muutoin katsotaan olevan aihetta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1958; kuitenkin on haettaessa muutosta aikaisemmin annettuun hovioikeuden päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1958.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.