199/1958

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1958.

Laki leimaverolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 60 §:n 1 momentin 2 kohta ja 65 §:n 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä kesäkuuta 1955 annetussa laissa (328/55), näin kuuluviksi:

60 §.

Pääsylipuista sellaisiin jäljempänä mainittuihin yleisiin huvitilaisuuksiin, joista pääsymaksua kannetaan kaikilta tai joiltakuilta huvivierailta, on leimaveroa suoritettava seuraavat prosenttimäärät lipussa ilmoitetusta pääsymaksusta:


2) elokuvanäytännöistä, kun niissä esitetään:

a) yksinomaan kotimaisen tuottajan Suomessa valmistamia elokuvia, 10 prosenttia;

b) yksinomaan ulkomailta tuotuja elokuvia, sen mukaan kuin valtion elokuvatarkastamo esitettävien elokuvien taiteellisen ja siveellisen laadun perusteella kunkin elokuvan kohdalta päättää, 20, 35 tai 50 prosenttia:


65 §.

Tässä luvussa säädettyä leimaveroa ei suoriteta:

1) elokuvanäytännöstä, jossa esitetään ainoastaan tiede- tai opetuselokuvaohjelmaa taikka vähintään 1 000 metrin pituinen lapsille tarkoitettu ja heille erityisen sopiva sekä kohtuulliset teknilliset vaatimukset täyttävä äänielokuva tai kotimaisen tuottajan Suomessa valmistama taiteelliselta ja siveelliseltä laadultaan sekä teknilliäeltä tasoltaan tyydyttävä äänielokuva;Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 1958.

Lain voimaautulon jälkeen on ennen sanottua ajankohtaa tarkastettu ulkomailta tuotu elokuva, joka on määrätty 40 prosentin veroluokan, luettava 35 prosentin veroluokkaan, ulkomailta tuotu 25 prosentin veroluokkaan määrätty elokuva 20 prosentin veroluokkaan ja kotimaisen tuottajan Suomessa valmistama 30 prosentin veroluokkaan määrätty elokuva 10 prosentin veroluokkaan. Kotimaisen tuottajan Suomessa valmistama entiseen 15 prosentin veroluokkaan määrätty elokuva on lain voimaantulon jälkeen leimaverosta vapaa.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1958.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Valtiovarainministei
I. O. Nurmela.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.