288/1957

Annettu Helsingissä 12. päivänä elokuuta 1957

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 3 ja 5 § näin kuuluviksi:

Vakuutetun on suoritettava vakuutusmaksu, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Työnantaja suorittaa, niinkuin siitä erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksuna puolitoista sadalta ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä.

Vakuutusmaksu on yksi markka viisikymmentä penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriitä.

Avoimelle yhtiölle kunnallisverotuksessa määrätyistä veroäyreistä luetaan osakkaan vakuutusmaksun perusteeksi se osa yhtiön veroäyreistä, joka vastaa hänen osuuttaan yhtiössä. Laki on sama vakuutusmaksun määräämisessä osakkaiden yhteiseen lukuun toimivan kahden tai useamman henkilön jonkin elinkeinon tahi ammatin harjoittamista taikka kiinteistön viljelemistä tahi hallintaa varten muodostaman yhtymän osakkaalle. Kuolinpesän veroäyreistä otetaan osakkaalle määrättävän vakuutusmaksun perusteeksi vain se veroäyrimäärä, joka perustuu hänen pesän hyväksi suorittamansa työn arvoon.

Vakuutusmaksun perusteeksi ei ole luettava sitä tuloa vastaavaa äyrimäärää, mikä vakuutetulle kunnallisverotuksessa on määrätty hänen sellaisen lapsensa tai muun perheenjäsenensä hänen taloutensa hyväksi tehdystä työn arvosta, jolle ei 6 §:n 1 momentin mukaan olisi erikseen vakuutusmaksua määrättävä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958. Vuosina 1958 ja 1959 käytetään kansaneläkelain 62 §:n mukaan valtion vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamiseen kolmannes sanottuina vuosina maksuunpantavista vakuutettujen vakuutusmaksuista ja kolmannes niistä sanottuina vuosina suoritetuista työnantajan kansaneläkemaksuista, jotka tilitetään kansaneläkelaitokselle samana tai seuraavana vuotena. Kansaneläkelain 64 §:n mukaan valtion kuukausittain suoritettava tukiosien määrä alennetaan vastaavasti.

Helsingissä 12. päivänä elokuuta 1957

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pekka Malinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.