230/1957

Annettu Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1957

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 99 §:n nojalla 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 80 ja 81 §, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetussa asetuksessa (138/57), näin kuuluviksi:

80§

Aikaisemman kansaneläkelain, vanhuusavustuslain ja työkyvyttömyysavustuslain mukaisia eläkkeitä, avustuksia ja muita etuuksia koskevat asiat käsitellään kansaneläkelaitoksessa aikaisempien säännösten mukaan, kuitenkin niin, että 1 päivästä tammikuuta 1958 lukien muutoksenhausta eläkelaitoksen päätöksiin noudatetaan kansaneläkelain 73 ja 74 §:n säännöksiä.

81§

Mitä aikaisemmassa kansaneläkelaissa sekä vanhuusavustuslaissa ja työkyvyttömyysavustuslaissa ja niiden nojalla on säädetty tai määrätty kansaneläkettä sekä vanhuus- ja työkyvyttömyysavustusta koskevien asiain käsittelystä sekä muutoksenhausta niitä koskeviin eläkelaitoksen päätöksiin on edelleen voimassa joulukuun 31 päivään 1957 saakka. Kuitenkin, mitä on säädetty lisätyn hallituksen kokoonpanosta, noudatetaan jo 1 päivästä tammikuuta 1957 ja mitä on säädetty eläketoimikunnista, muutoksenhausta niiden päätöksiin ja asian valmistavasta käsittelystä ennen kansaneläkelaitoksen päätöksen antamista, 1 päivästä huhtikuuta 1957.

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1957

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Irma Karvikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.