335/1955

Annettu Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 1955

Laki valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1954 annetussa laissa (276/54), näin kuuluvaksi:

Kansanedustajain vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samaan aikaan koko maassa. Lailla säädetään ulkomailla olevien Suomen kansalaisten osallistumisesta kansanedustajain vaaleihin.

Tasavallan presidentillä on oikeus, jos havaitsee sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaalit toimitettaviksi ennen 1 momentissa mainitun nelivuotiskauden päättymistä. Siinä tapauksessa toimitetaan näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit, jollei eduskuntaa uudestaan hajoiteta, neljäntenä vuonna sen jälkeen, jona edelliset vaalit toimitettiin.

Edustajan toimivalta alkaa silloin, kun hänet on julistettu valituksi, ja jatkuu, kunnes sen jälkeiset vaalit on toimitettu.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1955.

Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 1955

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Oikeusministeri
W. Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.