218/1955

Annettu Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1955

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 11 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), näin kuuluvaksi:

11§

Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorittamisesta ovat vapaat:

1) holhouslautakunta ja metsänhoitolautakunta;

2) vieraan valtion tuomioistuin, viranomainen ja kansalainen sekä kansainvälinen elin asioissa, joita käsitellään soveltaen säännöksiä Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä, ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, Suomen ja ulkomaan viranomaisten keskinäisestä avusta asiakirjoja tiedoksi annettaessa, todistelusta ulkomaan viranomaisen edessä rikosasioissa, ulkomaan viranomaiselle rikosasioissa annettavasta virka-avusta, eräille kansainvälisille elimille annettavasta virka-avusta tai sellaisten elinten toimivallasta;

3) uskottu mies toimeensa määrättäessä sekä päämiehensä puolesta ajamassaan asiassa, milloin päämiehellä ei tiedetä Suomessa olevan sellaisia varoja, joista leimavero voitaisiin suorittaa;

4) henkilö, jolle on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sikäli kuin on kysymys sanotun edun myöntämistä koskevasta todistuksesta ja toimituskirjoista asiassa, jota varten maksuton oikeudenkäynti on myönnetty, samoin kuin sellaiselle henkilölle määrätty oikeudenkäyntiavustaja toimeen annettavan määräyksen osalta; sekä

5) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan tai oikeuttaan koskevissa asioissa, ei kuitenkaan riita- tahi rikosasiassa, ellei hänelle ole myönnetty maksutonta oikeudenkäyntiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1956.

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1955

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Oikeusministeri
W. Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.