135/1955

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1955

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 9 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), sekä 26 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), näin kuuluviksi:

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


9) asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 päivänä maaliskuuta 1949 annetussa laissa (224/49) tai 4 päivänä joulukuuta 1953 annetussa asuntotuotantolaissa (488/53) tarkoitettuja asioita;

10) sellaisten saantojen lainhuutoa, joita koskevat luovutuskirjat 30 §:n 1 momentin 2―4 kohdan mukaan ovat leimaverosta kokonaan vapaat, taikka sellaisten lainojen myöntämistä tai kiinnittämistä, joiden saamistodisteet 51 §:n mukaan ovat vapaat sanotusta verosta;

26§

Kaupungissa tai kauppalassa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on, kun vuokraoikeuden siirto ilmoitetaan kunnalliselle viranomaiselle, varustettava leimalla kiinteistöä koskevan kauppakirjan leimaamisesta säädettyyn määrään. Silloin on myöskin soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 17, 18, 20-25 §:ssä ja 30 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdassa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1955. Sillä, joka on maksanut toimituskirjasta tahi otteesta tai jäljennöksestä tai muusta asiakirjasta taikka leimaverolain 13 §:n mukaan leimaveroa, jota hän ei olisi ollut velvollinen suorittamaan, mikäli edellä sanotun 12 §:n 10 kohdan tämän lain mukainen muutos olisi tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 1954, on oikeus hakemuksesta, joka on tehtävä lääninhallitukselle sillä tavoin ja siinä ajassa, kuin leimaverolain 92 ja 93 §:ssä on valituksesta säädetty, saada takaisin maksamansa leimavero leimaverolain 98 §:ssä säädettyine korkoineen. Ellei sanottua veroa ole maksettu, älköön sitä perittäkö.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1955

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Valtiovarainministeri
Penna Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.