7/1955

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1955.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 8 §:n 1 ryhmän f kohta ja saman pykälän 2 ryhmän a kohta, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä marraskuuta 1953 annetussa laissa (427/53), sekä saman lain 12 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), näin kuuluviksi:

8 §.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:


f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 2 000 markkaa, kuitenkin niin, että jos korkeimman oikeuden päätöksellä evätään muutoksenhakulupa jutussa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §: 1 kohdan nojalla, päätöksestä on suoritettava leimaveroa kuten tuomiosta tai päätöksestä, sen mukaan kuin edellä a ja c kohdassa on sanottu; sekä


2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuisa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusjutuissa sekä todistukset tyytymättömyyden ilmoittamisesta, kun tällainen todistus tarvitaan korkeimmassa oikeudessa tehtävää muutoksenhakuluvan pyytämistä tai muutoksenhakua varten, 1 500 markkaa;


12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa, jotka ovat virallisen syytteen alaiset, kun virallinen syyttäjä on niissä tehnyt rangaistus- tai muun vaatimuksen taikka kun sellaista asiaa on virallisen syyttäjän aloitteesta oikeudessa käsitelty, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa eikä hovioikeuksissa 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin tolmituskirja on annettava sen asian johdosta vangittuna olevalle tahi asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle henkilölle; niin myös sellaiset rikosasiain toimituskirjat korkeimmassa oikeudessa, jotka annetaan syytetylle, kun tämän tekemä valitus on johtanut hovioikeuden päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen hänen edukseen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1955.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1955.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
W. Henriksson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.