499./1952

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1953.

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 21 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48), näin kuuluvaksi:

21 §.

Sama olkoon lakina, jos todistajaksi nimetty on kansalaisluottamusta vailla tai virallisen syytteen alaisena rikoksesta, josta sellainen rangaistusseuraamus voi johtua, taikka virallisen syytteen alaisena tai tuomittu rangaistukseen väärästä valasta tahi rikoksesta, josta puhutaan rikoslain 17 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:n 1 tai 2 momentissa taikka 5 §:n 2 momentissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1954.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1953.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Reino Kuuskoski.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.