371/1952

Päätatty julkaistavaksi 7 päivänä maaraslruuta 1952.

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 1952 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 7 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 16 päivältä joulukuuta 1938 (30/39), näin kuuluvaksi:

7 §.

Ne tehtävät, jotka mainitaan Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1-8 ja 11-23 kohdassa, lukuun ottamatta vähäisiä määräraha-asioita, ja ne, jotka on lueteltu tämän johtosäännön 4 §:n 1 ja 3 sekä 5-8 kohdassa, on kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti suoritettava. Asiat on kuitenkin sitä ennen niiden kolmen valtuusmiehen valmistettava, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

Muut pankkivaltuusmiesten tehtävät on niiden kolmen valtuusmiehen täytettävä, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, elleivät nämä katso asiaa niin tärkeäksi, että se on kaikkien valtuusmiesten yhteisesti käsiteltävä.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1952.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Viljo Rantala.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.