315/1952

Annettu Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1952

Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion varoilla perustetaan maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, joka on välittömästi maatalousministeriön alainen.

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on:

harjoittaa maatalouden alaan kuuluvaa taloustieteellistä tutkimustoimintaa ja siten luoda pohja maataloustuotannon jatkuvalle kehittämiselle, rationalisoimiselle sekä tuotantokustannusten alentamiselle;

tehdä maatilataloutta koskevia tuotto- ja kustannuslaskelmia, selvitellä maataloustuotteiden hintoja ja menekkiä koskevia kysymyksiä sekä suorittaa muita maatalouden alaan kuuluvia taloustieteellisiä tutkimustehtäviä;

antaa viranomaisille ja yksityisille niiden pyytämiä, sanottua alaa koskevia lausuntoja ja selvityksiä;

julkaista työnsä tuloksista tietoja tieteellisenä julkaisusarjana ja yleistajuisina tiedonantoina; sekä

varata tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan tilaisuus erikoistutkimusten suorittamiseen laitoksen toimialalla.

Tutkimuslaitokseen voidaan asettaa seuraavia peruspalkkaisen viran tai toimen haltijoita:

osastonjohtaja, yliassistentti, tutkimusassistentti, tutkimusapulainen, kanslisti, toimistoapulainen, vahtimestari ja talonmies.

Tutkimuslaitoksen johtaja on joku osastonjohtajista.

Tutkimuslaitoksen palveluksessa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä harjoittelijoita.

Tutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vastaan yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä lahjoituksia tutkimustoimintaa ja saamiaan erikoistehtäviä varten. Näin saatuja varoja on käytettävä lahjoittajan tahdon mukaisesti.

Muiden kuin valtion viranomaisten pyynnöstä suoritetuista tutkimuksista tai annetuista lausunnoista on tutkimuslaitoksella oikeus periä niistä aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu, siten kuin valtioneuvosto tarkemmin määrää.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1952.

Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1952

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Maatalousministeri
Martti Miettunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.