238./1952

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1952.

Laki oikendenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäyskaaren 2 luvun 1 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1918 annetussa laissa (7/18), näin kuuluvaksi:

2 luku

Kihlakunnankäräjistä.

1 §.

Kussakin käräjäkunnassa on vuosittain oikeassa käräjäpaikassa pidettävä kahdet varsinaiset käräjät, talvikäräjät tammikuun 10 päivän ja kesäkuun 24 päivän sekä syyskäräjät elokuun 20 päivän ja joulukuun 21 päivän välillä.

Jos käräjäkunta yksin muodostaa tuomiokunnan, tulee kihlakunnanoikeuden pitää talvikäräjien aikana viisi ja syyskäräjien aikana neljä yleistä istuntoa.

Jos tuomiokunnassa on kaksi käräjäkuntaa, pitäköön kihlakunnanoikeus, vuorotellen kummassakin käräjäkunnassa, talvikäräjien aikana kolme ja syyskäräjien aikana kaksi yleistä istuntoa.

Tuomiokunnassa, jossa on kolme käräjäkuntaa, on kihlakunnanoikeuden pidettävä, vuorotellen kussakin käräjäkunnassa, sekä talvi- että syyskäräjien aikana kaksi yleistä istuntoa.

Jos tuomiokunnassa on neljä käräjäkuntaa, pitäköön kihlakunnanoikeus, vuorotellen kussakin käräjäkunnassa, talvikäräjien aikana kaksi yleistä istuntoa ja syyskäräjissä yhden yleisen istunnon.

Samojen käräjien yleisestä istunnosta toiseen tulee olla aikaa vähintään kolme viikkoa edellisen istunnon alusta lukien.

Jos tuomiokunnassa on useampia käräjäkuntia kuin neljä, pitäköön kihlakunnanoikeus yhden yleisen istunnon jokaisissa käräjissä.

Jos yleistä istuntoa varten tarvitaan useampia kuin yksi oikeudenkäyntipäivä, on istuntoa jatkettava, kunnes kaikki jutut on käsitelty, minkä jälkeen istunto julistetaan päättyneeksi.

Jos erityiset olosuhteet jossakin tuomiokunnassa aiheuttavat poikkeuksia siitä, mitä edellä on säädetty, määrätköön siitä korkein oikeus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1952.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1952.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Sven Högström.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.