472./1951

Annettu Naantalissa 5 päivänä syyskuuta 1951.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 §, sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetussa laissa (240/29), näin kuuluvaksi:

2 §.

Jos syntyy riita perinnöstä, testamentista tai perintökaaren 17 luvun mukaan suoritettavasta avustuksesta taikka, kun vainaja oli naimisissa, perillisten ja eloon jääneen puolison välisestä osituksesta tahi jos kuolleen henkilön pesän osakasta muuten haetaan pesää koskevassa asiassa, niin tuomitkoon siitä se oikeus, jonka piirissä vainajan asunto ja koti on ollut. Sama oikeus käsitelköön asian, joka koskee lakiosan täydennystä tai vainajan omaisuuden luovuttamista konkurssiin.

Jos muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa syntyy riita puolisoiden välisestä osituksesta, tuomitkoon siitä sen paikkakunnan oikeus, missä miehen koti on tahi, ellei hänellä ole asuinpaikkaa Suomessa, missä vaimo asuu.

Jos tässä pykälässä mainituissa jutuissa ei, sen mukaan kuin nyt on sanottu, ole asianomaista tuomioistuinta, on juttu käsiteltävä Helsingin raastuvanoikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1951.

Mitä 2 §:ssä, sellaisena kuin se oli ennen tammikuun 1 päivää 1930 voimassa olleessa laissa, on säädetty laillisesta tuomioistuimesta asioissa, jotka koskevat omaisuuden erilleen ottamista tai pesäeroa, on edelleen noudatettava puolisoihin nähden, joiden varallisuussuhteisiin on sovellettava ennen mainittua päivää voimassa ollutta lakia.

Naantalissa 5 päivänä syyskuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Teuvo Aura.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.