334/1951

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1951.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, lisätään edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on 7 päivänä heinäkuuta 1950 annetussa laissa (362/50), 8 päivänä marraskuuta 1950 kumoutuneen 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä on viisisataaneljätuhatta markkaa. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on tuhatneljäsataa markkaa.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maatai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada päivärahaa kuusisataa markkaa päivässä valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin. Edustajalle, jonka asunto on Lapin läänissä, suoritetaan päiväraha viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna. Jos muun edustajan asunto on hankalan ja aikaa vievän matkan takana, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että päiväraha on myös sellaiselle edustajalle suoritettava viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna.

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tarkistetaan voimassa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella, on 1 ja 2 momentissa säädettyä palkkiota ja päivärahaa tarkistettava vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. Päivärahan määrä tasoitetaan tällöin lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Sen ohessa on eduskunnan puhemiehellä ja varapuhemiehillä sekä muilla edustajilla oikeus saada vapaalippu valtionrautateillä, puhemiehellä ja varapuhemiehillä ensimmäisessä luokassa toimikautensa ajaksi sekä muilla edustajilla toisessa luokassa edustajantoimensa ajaksi.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1951 lukien.

Tämän lain 1 §:n 3 momentti on noudatettavana vain niin kauan, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella.

Edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:D 1 ja 2 momentissa, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä heinäkuuta 1950 annetussa laissa (362/50), säädetty palkkio ja päiväraha suoritetaan 8 päivän marraskuuta 1950 ja 28 päivän helmikuuta 1951 väliseltä ajalta samoin indeksikorotuksin, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkaus on sanotulta ajalta suoritettu.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Teuvo Aura.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.