332/1951

Annettu Helsinissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.

Laki sotilasvammalain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 29 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

29 §.

Vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukaiseen korvaukseen, saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä emien kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 12 §:ssä, 15 §:n 4 momentissa, 16 §:ssä sekä 18 ja 42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa antama päätös on lopullmen, niin myös 5 §:n 1 momentm 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1, 2 tai 3 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1951. Milloin vakuutusoikeuden päätös on annettu sitä ennen, on vanhemman lain säännöksiä muutoksenhausta kuitenkin noudatettava.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Teuvo Aura.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.