264/1951

Annettu Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 1951

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 12 §:n 31 ja 34 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), näin kuuluviksi:

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


31) todistus, jonka 4 §:ssä mainittuun 5 tai 6 ryhmään kuuluva viranomainen kirjoittaa hänelle annettuun asiakirjaan, lukuun ottamatta veronalaista notariaattitodistusta ja oikeaksi todistettavaa jäljennöstä, todistus, jolla valitsijayhdistyksen asiamiehen nimikirjoitus todistetaan omakätiseksi, vaaliliittoanomusta koskeva nimikirjoitustodistus ja muu eduskunnan jäsenten ja kunnanvaltuutettujen sekä tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleissa tarvittava todistus, viranomaiselle esitettävään opintotodistukseen tai -kirjaan erityisten säännösten mukaan kirjoitettava todistus, todistus, joka merkitään passiin, matkakorttiin, oleskelukirjaan tai rajan poikki kulkemista varten annettuun lupatodistukseen, lukuun ottamatta esteettömyysmerkintää, joka tehdään passiin ulkomaille matkustamista varten, todistus määrätylle valtakunnan raja-alueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten, sotatilasta annetun lain tai tasavallan suojelua koskevien lakien nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva poliisi-, sotilas- tai muun viranomaisen antama todistus, henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus sekä todistus talousspriin ostoa varten;


34) diplomaatti- ja virkapassi sekä passi merimiespalvelua varten;


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1951.

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 1951

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Valtiovarainmisteri
Onni Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.