362/1950

Annettu Naantalissa 7 päivänä heinäkuuta 1950.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä kesäkuuta 1949 aunetussa laissa (483/49), näin kuuluvaksi:

1 §.

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä on viisisataaneljätuhatta markkaa. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on tuhatneljäsataa markkaa.

Edustajalle, jonka asunto yleisiä maatai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada päivärahaa kuusisataa markkaa päivässä valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin. Edustajalle, jonka asunto on Lapin läänissä, suoritetaan päiväraha viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna. Jos muun edustajan asunto on hankalan ja aikaa vievän matkan takana, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että päiväraha on myös sellaiselle edustajalle suoritettava viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna.

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tarkistetaan voimaasa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin muutosten johdosta, on 1 ja 2 momentissa säädettyä palkkiota ja päivärahaa tarkistettava vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. Vuotuisen palkkion määrä tasoitetaan tällöin lähimpään sellaiseen lukuun, jonka kahdestoista osa on sadalla jaollinen, sekä päiväpalkkion ja päivärahan määrä lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Sen ohessa on eduskunnan puhemiehellä ja varapuhemiehillä sekä muilla edustajilla oikeus saada vapaalippu valtionrautateillä, puhemiehellä ja varapuhemiehillä ensimmäisessä luokassa toimikautensa ajaksi sekä muilla edustajilla toisessa luokassa edustajantoimensa ajaksi.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1950 lukien.

Tämän lain 1 §:n 3 momentti on noudatettavana vain niin kauan, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin perusteella.

Naantalissa 7 päivänä heinäkuuta 1950.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
H. A. Kannisto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.