805./1949

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/18) 2, 12 ja 16 § näin kuuluviksi:

2 §.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oleva presidentti ja jäseninä vähintään kolmetoista hallintoneuvosta. Presidentiksi ja, korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, jäseniksi ja hallintoneuvoksiksi nimittää tasavallan presidentti oikeamielisiä ja lainoppineita henkilöitä, joilla on taitoa ja kokemusta tuomarin- tai hallintotoimissa. Vähintään puolella korkeimman hallinto-oikeuden jäsenistä tulee olla kelpoisuus tuomarinviran hoitoon.

Jos ratkaisematta olevien asiain lukumäärään nähden tai muusta syystä katsotaan tarvittavan ylimääräisiä hallintonenvoksia, tasavallan presidentti voi, korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, nimittää enintään seitsemän henkilöä, joilla on 1 momentissa mainittu kelpoisuus, korkeimman hallinto-oikeuden jäseniksi enintään kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Täten nimitettyjen, joille maksetaan palkkausta samojen perusteiden mukaan kuin korkeimman hallinto-oikeuden vakinaisille jäsenille, ei katsota nimityksen vuoksi eronneen entisistä viroistaan.

Ylimääräiset hallintoneuvokset on sijoitettava tasaisesti eri jaostoihin.

12 §.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja hallintoneuvokset sekä esittelijät ovat velvolliset eroamaan virastaan seitsemänkymmenen vuoden iässä.

16 §.

Korkein hallinto-oikeus päättää töiden jakamisesta jäsentensä kesken sekä laatii työjärjestyksensä.

Työjärjestyksessään korkein hallinto-oikeus voi vapauttaa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet 7 §:n 2 momentissa mainittujen sekä korkeinta hallinto-oikeutta koskevien talous- ja hallintokysymysten käsittelemisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1950. Sitä ennen voidaan kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen nimittää ylimääräisiä hallintoneuvoksia 2 §:n 2 momentin nojalla.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.