804./1949

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.

Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/18) 2, 11 ja 14 § näin kuuluviksi:

2 §.

Korkeimmassa oikeudessa on oleva presidentti ja jäseninä vähintään kaksikymmentäyksi oikeusneuvosta. Presidentiksi ja, korkeimman oikeuden esityksestä, jäseniksi ja oikeusneuvoksiksi nimittää tasavallan presidentti oikeamielisiä ja lainoppineita henkilöitä, joilla on taitoa ja kokemusta tuomarintoimissa.

Jos ratkaisematta olevien asiain lukumäärään nähden tai muusta syystä katsotaan tarvittavan ylimääräisiä oikeusneuvoksia, tasavallan presidentti voi, korkeimman oikeuden esityksestä, nimittää enintään neljätoista henkilöä, joilla on 1 momentissa mainittu kelpoisuus, korkeimman oikeuden jäseniksi korkeintaan kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Täten nimitettyjen, joille maksetaan palkkausta samojen perusteiden mukaan kuin korkeimman oikeuden vakinaisille jäsenille, ei katsota nimityksen vuoksi eronneen entisistä viroistaan.

Ylimääräiset oikeusneuvokset on sijoitettava tasaisesti eri jaostoihin.

11 §.

Korkeimman oikeuden presidentti ja jäsenet sekä esittelijät ovat velvolliset eroamaan virastaan seitsemänkymmenen vuoden iässä.

14 §

Korkein oikeus laatii työjärjestyksensä ja määrää hovioikeuksien työjärjestyksen.

Työjärjestyksessään korkein oikeus voi vapauttaa 2 §:n 2 momentissa mainitut jäsenet 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sekä korkeinta oikeutta koskevien talous- ja hallintokysymysten käsittelemisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1950. Sitä ennen voidaan kuitenkin korkeimpaan oikeuteen nimittää ylimääräisiä oikeusneuvoksia 2 §:n 2 momentin nojalla.

Mitä tämän lain 11 §:ssä on säädetty seitsemänkymmenen vuoden iästä, ei ennen vuotta 1951 sovelleta ylimääräiseen oikeusneuvokseen eikä hänen nimittämiseensä.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.