775./1949

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1949.

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 14 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1943 annetussa laissa (1002/43), näin kuuluvaksi:

14 §.

Jos jotakuta todennäköisillä perusteilla epäillään salahankkeista valtion turvallisuutta vastaan taikka muusta törkeästä rikoksesta taikka rikoksentekijän kätkemisestä, pitäköön hänen luonaan kotietsinnän, jos se asian ilmi saamiseksi katsotaan tarpeelliseksi, viranomainen, jolla tämän lain mukaan on vangitsemisoikeus, taikka poliisimies. Asioissa, jotka koskevat väkijuomain luvatonta valmistusta, kuljetusta, varastossa pitoa tahi myymistä, sekä tulliasioissa pidettäköön myös kotietsintä, niinkuin siitä on erikseen säädetty.

Sisäasiainministerillä ja valtioneuvoston oikeuskanslerilla olkoon oikeus erityisiä rikostutkimuksia suorittamaan määräämälleen henkilölle antaa samanlainen kotietsintäoikeus, kuin 1 momentissa on sanottu.

Jos virkamies pitää kotietsinnän ilman laillista syytä, rangaistakoon rikoslain mukaan.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.