773/1949

Päätetty julkaistavaksi 16 päivänä joulukuuta 1949.

Muutoksia eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön.

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 1949 päättänyt lisätä eduskunnan oikeusasiamiehen 10 päivänä tammikuuta 1920 annetun johtosäännön (2/20) 12 §:ään uuden 3 momentin sekä muuttaa sen 17 §:n seuraavasti:

12 §.

Oikeusasiamiehen varamiehelle maksetaan hänen hoitaessaan oikeusasiamiehen tehtäviä sama palkkio kuin oikeusasiamiehelle, julkisessa virassa olevan osalta kuitenkin huomioon ottaen, mitä hänen palkkauksestaan on erikseen säädetty.

17 §.

Oikeusasiamies saa virastaan palkkion, joka määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin valtioneuvoston oikeuskanslerin palkkaus, niinkuin eduskunnan kansliatoimikunta tarvittaessa siitä tarkemmin määrää.

Oikeusasiamies saa puolentoista kuukauden vuosiloman.


Näitä muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1949 lukien.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusmmisteri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.