483/1949

Annettu Naantalissa 22 päivänä kesäkuuta 1949.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 § ssä määrätyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1947 annetussa laissa (950/47), näin kuuluvaksi:

1 §.

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä on kolmesataakolmekymmentätuhatta markkaa. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on yhdeksänsataa markkaa.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maatai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada päivärahaa neljäsataa markkaa päivässä valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin. Edustajalle, jonka asunto on Lapin läänissä, suoritetaan päiväraha viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna. Jos muun edustajan asunto on sellaisella paikkakunnalla, jolle matkustamiseen kuluu niin paljon aikaa, että edustaja ei yleensä voi sunnuntaisin siellä käydä, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että päiväraha on myös sellaiselle edustajalle suoritettava viidelläkymmenellä prosentilla korotettuna.

Jos valtion viran ja toimen haltijain palkkausta tarkistetaan voimassa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin nousun tai laskun johdosta, on 1 ja 2 momentissa säädettyä palkkiota ja päivärahaa korotettava tai alennettava vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. Vuotuisen palkkion määrä tasoitetaan tällöin lähimpään sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on sadalla jaollinen, sekä päiväpalkkion ja päivärahan määrä lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Sen ohessa on eduskunnan puhemiehellä ja varapuhemiehillä sekä muilla edustajilla oikeus saada vapaalippu valtionrautateillä, puhemiehellä ja varapuhemiehillä ensimmäisessä luokassa toimikautensa ajaksi sekä muilla edustajilla toisessa luokassa edustajantoimensa ajaksi.


Tämän lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tarkistuksessa lasketaan palkkioon ja päivärahaan tehtävä korotus 1 §:n 1 ja 2 momentissa vahvistetusta palkkiosta ja päivärahasta.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1949, josta lukien tämän lain 1 §:n 1 ja 2 momentissa vahvistettu palkkio ja päiväraha suoritetaan korotettuina saman indeksiluvun perusteella, jonka nojalla palkkio ja päiväraha 1 päivänä huhtikuuta 1948 toimitetussa tarkistuksessa on korotettu.

Tämän lain 1 §:n 3 momentti on nouda. tettavana vain niin kauan, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin perusteella.

Naantalissa 22 päivänä kesäkuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.