307./1949

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1949.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 a §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa laissa (685/48), näin kuuluvaksi:

10 luku

Laillisesta tuomioistuimesta kaikkinaisissa oikeudenkäyntiasioissa.

10 a §.

Milloin erikseen tehdään kanne aviopuolison elatusvelvollisuudesta toista puolisoa tai lasta kohtaan, on laillinen tuomioistuin sen paikkakunnan oikeus, missä jommallakummalla puolisoista on koti ja asuinpaikka. Jos kumpikaan heistä ei pidä lasta huollettavanaan, voidaan lapsen elatusapua koskeva asia käsitellä myös siellä, missä tämä on huollettavana.

Kannetta, joka pannaan vireille avioliittolain 114 §:n nojalla, ajettakoon 1 §:n 1 momentissa mainitussa tuomioistuimessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1949.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.