954/1948

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1948

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 11 § sekä 67 §:n 2 momentti sekä lisätään viimeksi mainittuun pykälään uusi 3 momentti seuraavasti:

11§

Jos työtapaturma sattuu sellaisen työnantajan työssä olevalle työntekijälle, joka on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, korvataan tapaturma tämän lain mukaisesti valtion varoista, ja valtiolla on oikeus 36 §:ssä sanotun maksun lisäksi periä työnantajalta, mitä näin on määrätty korvauksena suoritettavaksi, kuitenkin enintään kaksikymmentätuhatta markkaa tapaturmaa kohti.

67§

Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneen tapaturman johdosta suoritettavaa elinkorkoa älköön työntekijäin tapaturmavakuutuslain 59 §:n tai sitä vastaavan aikaisemman lain säännöksen nojalla vähennettäkö.

Aikaisempien lakien mukaiset korvausasiat käsitellään 1 päivään syyskuuta 1949 saakka siinä järjestyksessä, jota oli noudatettava tämän lain voimaan tullessa. Sen jälkeen noudatetaan tämän lain mukaista käsittelyjärjestystä, kuitenkin niin, että vakuutusoikeus käsittelee loppuun siellä 31 päivänä elokuuta 1949 vireillä olevat asiat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1948

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Sosiaaliministeri
V. Liljeström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.