913/1948

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1948.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 12 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on 3 päivänä tammikuuta 1946 annetussa laissa (1/46), ja 30 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), näin kuuluviksi:

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


5) henkikirjoitusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, perhelisäavustuksia, lapsilisiä, irtolais-, alkoholisti- tai työttömyyshuoltoa, äitiys- tai sokeainavustusta taikka sterilisointia;


30 §.

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


4) kun kunta tai sosiaaliministeriön hyväksymä yleishyödyllinen asunnonhankintayhtymä luovuttaa hankkimansa tontin ja sille rakentamansa rakennuksen tarkoitusta varten perustetulle, valtion lainaa saaneelle asunto-osakeyhtiölle tai valtion myöntämillä omakotilainavaroilla rakentamansa omakotitalon yksityiselle henkilölle;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949, kuitenkin siten, että lain 30 §:n 4 kohtaa on sovellettava 9 päivän huhtikuuta 1948 jälkeen tapahtuneisiin kiinteistön omistusoikeuden luovutuksiin.

Helsingissä 23 päivällä joulukuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Valtiovarainministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.