615./1948

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1948.

Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n 7 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuuta 1940 annetussa laissa (205/40), näin kuuluvaksi:

11 luku

Miten haaste on otettava ja haastettavalle toimitettava.

7 §.

Eräiden yhteisten alueiden osakkaiden haastamisesta säädetään erikseen. Haasteen toimittamisesta haastettavan tiedoksi eräissä tapauksissa, jolloin haetaan elatusapua avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle tai erikseen tehdään kanne elatusavun määräämisestä aviolapselle, niin myös jos vaatimus tarkoittaa elatusapua koskevan sopimuksen tai tuomion muuttamista, säädetään niin ikään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1948.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Ministeri
T. Leivo-Larsson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.