1./1947

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1947.

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen (39/89) 8 ja 16 § näin kuuluviksi:

8 §.

Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleen tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, tulee poliisiviranomaisen heti, luotettavien henkilöiden läsnä ollessa ja tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan, toimittaa asiassa tutkinta ja, ellei kuoleman syytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen perusteella, alistaa lääninhallituksen ratkaistavaksi, onko asiassa toimitettava oikeuslääkeopillinen kuolintoteamusruumiinavaus tai täydellinen ruumiinavaus vai eikö, ennenkuin kuolleen hautaus tai polttohautaus saa tapahtua.

Lääninhallituksen lisäksi voi oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen toimittamisesta antaa määräyksen tuomioistuin, kihlakunnantuomari, tuomiokuntaa hoitamaan määrätty henkilö, vakuutusoikeus tai poliisimestari.

Tarkemmat määräykset 1 momentissa mainitun lääkärinavun antamisesta tai oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen toimeenpanemisesta sekä niistä suoritettavista palkkioista ja muista kustannuksista annetaan asetuksella.

16 §.

Virallisen syytteen alaisia ovat kaikki ne rikokset, joita laki tai asetukset eivät siitä nimenomaan erota. Jos sama teko käsittää useampia rikoksia ja jos joku niistä on virallisen syytteen alainen, on sellainen syyte toisistakin rikoksista tehtävä, vaikka ne muuten olisivatkin siitä erotetut.

Rikosasioissa älköön asianomistajan kanssa tehty sovinto estäkö sen syyttämisoikeuden käyttämistä, joka virallisella syyttäjällä lain mukaan on. Jos asianomistaja tahtoo sopia vahingonkorvauksesta, olkoon hänellä siihen lupa.

Milloin 8 §:ssä tarkoitettua määräystä oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen toimittamisesta ei ole antanut asianomainen tuomioistuin, vaan muu sanotun pykälän nojalla siihen oikeutettu viranomainen, tulee määräyksen antaneen viranomaisen, jos ruumiinavauksen tultua toimitetuksi aihetta ilmaantuu, ryhtyä toimenpiteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen tutkittavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1947.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1947.

Tasavallan Presidentti
J.K. PAASIKIVI.

Sisäasiainministeri
Yrjö Leino.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.