1054./1945

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1945.

Laki oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä lokakuuta 1931 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

4 luku

Miten eri kihlakunnankäräjät, joita sanotaan välikäräjiksi, ovat pidettävät.

2 §.

Riita- ja siviiliasioita sekä vähäisempiä rikosjuttuja otettakoon esille ja käsiteltäköön kihlakunnan välikäräjissä, milloin jompikumpi asianosainen sitä pyytää ja välikäräjien kulungeista vastaa. Kihlakunnantuomarin tulee tässä tapauksessa, ilmoituksen saatuansa, heti määrätä sellaiset käräjät pidettäviksi. Se, joka asian häviää, älköön kuitenkaan olko velvollinen maksamaan riitapuolellensa suurempaa korvausta, kuin mitä asian käsittely lakimääräisissä käräjissä olisi vaatinut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1946.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1945

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
J.K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Urho Kekkonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.