516./1945

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1945

Laki eräiden yhdessä käsiteltävien rikosasiain oikeuspaikasta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Kun joku on tehnyt rikoksia, jotka kuuluvat eri yleisiin alioikeuksiin, saa kaikista rikoksista tai joistakin niistä, jos tuomioistuin katsoo sen haitatta käyvän päinsä, yhdessä tehdä syytteen ja tuomita jossakin näistä tuomioistuimista.

Jos laillisesta tuomioistuimesta on voimassa oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 21 §:stä, sellaisena kuin se on elokuun 14 päivänä 1901 annetussa asetuksessa, poikkeavia säännöksiä, älköön kuitenkaan sovellettako, mitä 1 momentissa on sanottu.

2 §.

Milloin asia, jota 1 §:n 1 momentissa tarkoitetaan, on alistamalla tahi valittamalla saatettu ylemmän oikeuden tutkittuvaksi, voidaan se, kun uusi käsitteleminen alioikeudessa katsotaan tarpeelliseksi, siirtää alioikeuteen, joka ei ennen ole asiaa käsitellyt, jos sen tuomiopiirissä on tehty jokin niistä rikoksista, joista siinä on kysymys.

3 §.

Tämä laki, jolla muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 21 §:ää, niin myös muita tämän lain kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1945.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1945.

Tasavallan Presidentti
MANNERHEIM.

Oikeusministeri
Urho Kekkonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.