839/1944

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1944.

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 6 ja 7 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 3 päivänä marraskuuta 1944 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

1 luku.

Yleisiä perusteita.

6 §.

Vaalioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nainen joka ennen vaalivuotta. on täyttänyt yksikolmatta vuotta.

Vaalioikeutta vailla on kuitenkin:

1) se, joka on holhouksen alaisena;

2) se, joka kolmena viime kuluneena vuonna ei ole Suomen kansalaisena ollut tässä maassa henkikirjoitettuna;

3) se, joka irtolaisuudesta on määrätty työlaitokseen tai pakkotyöhön, aina kolmannen vuoden loppuun siitä, kuin hän työlaitoksesta tai pakkotyöstä pääsi;

4) se, joka on tuomittu menettämään vaalioikeutensa tai olemaan kansalaisluottamusta vailla taikka julistettu kelvottomaksi maan palvelukseen tahi toisen asiaa ajamaan, olkoonpa tuomio lopullinen tai ei; sekä

5) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän edustajanvaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä tai sitä yrittänyt tahi äänestänyt useammassa kuin yhdessä paikassa taikka väkivallalla tai uhkauksilla häirinnyt vaalivapautta, aina kuudennen kalenterivuoden loppuun siitä lukien, kuin lopullinen tuomio asiassa annettiin.

7 §

Vaalikelpoinen edustajaksi on, asuinpaikkaan katsomatta, jokainen, joka on vaalioikeutettu.

Vakinaisessa väessä palvelevaa ei kuitenkaan voida valita edustajaksi.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1944.

Tasavallan Presidentti
MANNERHEIM.

Oikeusministeri
Urho Kekkonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.