185./1944

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1944.

Laki ulosottolain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä, mitä sen johdosta on vaarinotettava, 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun asetuksen 27 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1917 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

27 §.

Kun veroja, yleisiä maksuja, toimituskirjan lunastusta tai muuta sellaista peritään ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä, noudatettakoon ulosottolain säännöksiä ulosmittauksen toimittamisesta, ulosmitatun omaisuuden myymisestä, ulosmittauksesta kertyneitten varojen jakamisesta ja ulosottomiehen menettelyä koskevasta valituksesta, jota vastoin ulosottolain määräyksiä velkojan velvollisuudesta kulujen edeltäkäsin maksamiseen ei ole sellaisessa ulosotossa sovellettava. Ulosmittauksessa, joka toimitetaan valtiolle tai kunnalle maksettavien verojen tahi niiden yhteydessä maksettavaksi pantujen maksujen taikka toimituskirjan lunastuksen suorittamiseksi, älköön sovellettako myöskään ulosottolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin säännöstä siitä, mitä ulosmittauksesta saa erottaa; ja laskettakoon saman luvun 6 §:n mukaan ulosmittaamatta jätettävä palkan tai eläkkeen osa siitä määrästä, joka on jäänyt jäljelle, kun pidätys veron ennakkoperintää varten on toimitettu.

Muutoin olkoon 1 momentissa tarkoitetusta ulosmittauksesta voimassa, mitä erikseen on säädetty tai vastedes säädetään.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1944.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Oikeusministeri
Oskari Lehtonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.