408./1942

Annetta Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1942.

Laki eräissä vapaaehtoisissa töissä sattuvien tapaturmien korvaamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Suomen tai ulkomaan kansalaisella sekä hänen omaisillaan on oikeus sellaisen häntä kohdanneen ruumiinvamman tai ammattitautilaissa tarkoitetun ammattitaudin johdosta, jonka hän on saanut osallistuessaan vapaaehtoisesti maanpuolustuksen tai väestön toimeentulon taikka maan talouselämän ylläpitämiselle tärkeään, viranomaisen tai sen vallvonnan alaisen järjestön toimeenpanemaan työhön toisen lukuun, saada korvausta niinkuin valtion työssä sattuneen tapaturman korvaamisesta on säädetty, ellei hän muun lain nojalla ole oikeutettu korvaukseen.

Valtioneuvosto päättää, missä tapauksessa työ on laadultaan ja järjestelyltään sellaista, että tätä lakia on siinä sattuviin tapaturmiin ja saatuihin ammattitauiteihin nähden sovellettava.

2 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta ja toimeenpanosta annetaan asetuksella.

3 §.

Tätä lakia, on sovellttava myös niihin 1 §:ssä tarkoitettuihin tapaturmiin ja ammattitauteihin nähden, jotka ovat sattuneet tai ilmenneet 1 päivänä tammikuuta 1942 tai sen jälkeen, mutta ennen tämän lain voimaanituloa.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1942.

Tasavallan Presidentti
Risto Ryti

Sosiaaliministeri
K.-A. Fagerholm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.