858./1941

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1941.

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 ja 4 §, 3 § sellaisena kuin se on 5 päivänä heinäkuuta 1940 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

3 §.

Allamainitut elinkeinot ovat erityisissä laeissa ja asetuksissa annettujen tai vastedes annettavain ehtojen ja määräysten alaisia, nimittäin:

1) kaivosten ja malmisuonten käyttämistä varten perustetut laitokset;

2) kirjakaupat, kirjain kaupusteleminen, kirja- ja kivipainot, luku- ja lainakirjastot sekä aikakautisten painokirjoitusten julkaiseminen

3) apteekki- ja rohdosliikkeet sekä myrkkyjen ja myrkynsekaisten aineiden valmistus, säilyttäminen ja myynti

4) alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus ja varastossapito;

5) alkoholittomain juomain valmistus ja myynti;

6) ravintolan-, yömajan-, kahvilan- ja biljardinpito sekä muut senkaltaiset liikkeet;

7) margariinin ja margariinijuuston sekä muun sentapaisen ihmisravinnoksi aiotun tuotteen valmistus ja myynti;

8) keinotekoisten lannoitusaineiden ja valmistettujen rehutavarain sekä siementavarain kauppa;

9) räjähtäväin aineiden sekä tulenarkain öljyjen ja muiden niihin verrattavain tavarain valmistus, kuljetus, varastossapito ja myynti;

10) sähkölaitokset valon synnyttämistä ja voiman siirtoa varten;

11) säästöpankki- ja muu pankkiliike sekä panttilainauslaitokset;

12) vakuutusliikkeet;

13) kaupanvälittäjäin, laivansuorijain ja huutokaupantoimittajain ammatit;

14) warrantin antamiseen oikeutetut varastomakasiinit;

15) siirtolaisuuden välittämiseksi perustetut liikeyritykset sekä työn- ja asunnonvälitysliikkeet;

16) yleisön käytettäväksi aiottujen rautateiden sekä sähkölennätin- ja puhelinjohtojen perustaminen ja käyttäminen;

17) automobiilien, lentokoneiden ja muiden omin voimin kulkevain koneiden käyttäminen;

18) sirkus-, varietee- ja kinematografiesitykset ynnä muut senkaltaiset julkiset näytännöt;

19) leimattavien jalojen metalliteosten ja eräiden muiden leimattavien tuotteiden sekä virallisten ritari-, kunnia- ja ansiomerkkien sekä muistomitalien valmistus, maahantuonti ja kauppa;.

20) omaisuuden tai hengen vartioimisliikkeet; ja

21) käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeet.

4 §.

Kauppamerenkulkuun Suomen paikkakuntain välillä älköön käytettäkö muita kuin suomalaisia aluksia.

Valtioneuvostolla on kuitenkin valta antaa lupa merenkulun harjoittamiseen ulkomaalaisella aluksella Petsamon kihlakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan sekä muualla Suomessa olevan paikkakunnan välillä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1941.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Kauppa- ja teollisuusministeri
Väinö Tanner.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.