351./1940

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1940.

Laki eliilkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 § näin kuuluvaksi:

3 §

Allamainitut elinkeinot ovat erityisissä laeissa ja asetuksissa annettujen tai vastedes annettavain ehtojen ja määräysten alaisia, nimittäin:

1) kaivosten ja malmisuonten käyttämistä varten perustetut laitokset;

2) kirjakaupat, kirjain kaupusteleminen, kirja- ja kivipainot, luku- ja lainakirjastot sekä aikakautisten painokirjoitusten julkaiseminen;

3) apteekki- ja rohdosliikkeet sekä myrkkyjen ja myrknnsekaisten aineiden valmistus, säilyttäminen ja myynti;

4) alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus- ja varastossapito;

5) alkoholittomain juomain valmistus ja myynti;

6) ravintolan-, yömajan-, kahvilan- ja biljardinpito sekä muut senkaltaiset liikkeet;

7) margariinin ja margariinijuuston sekä muun sentapaisen ihmisravinnoksi aiotun tuotteen valmistus ja myynti;

8) keinotekoisten lannoitusaineiden ja valmistettujen rehutavarain sekä siemen tavarain kauppa;

9) rääjähtäväin aineiden sekä tulenarkain öljyjen ja muiden niihin verrattavain tavarain valmistus, kuljetus, varastossapito ja myynti;

10) sähkölaitokset valon synnyttämistä ja voiman siirtoa varten;

11) säästöpankki- ja muu pankkiliike sekä panttilainauslaitokset;

12) vakuutusliikkeet;

13) kaupanvälittajäin, laivansuorijain ja huutokaupantoimittajain ammatit;

14) warrantin antamiseen oikeutetut varastomakasiinit;

15) siirtolaisuuden välittämiseksi perustetut liikeyritykset sekä työn- ja asunnonvälitysliikkeet;

16) yleisön käytettäväksi aiottujen rautateiden sekä sähkölennätin- ja puhelinjohtojen perustaminen ja käyttäminen;

17) automobiilien, lentokoneiden ja muiden omin voimin kulkevain koneiden käyttäminen;

18) sirkus-, varietee- ja kinematografiesitykset ynnä muut senkaltaiset julkiset näytännöt;

19) leimattavien jalojen metalliteosten ja eräiden muiden leimattavien tuotteiden valmistus ja myynti;

20) omaisuuden tai hengen vartioimisliikkeet;

21) käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeet.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1940.

Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.

V. t. kauppa- ja teollisuusministeri, ministeri
K. E. Ekholm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.