284/1939

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 1 ja 3 §, viimeksi mainittu sellaisena, kuin se on 1 päivänä kesäkuuta 1928 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kymmenen ministeriötä nimittäin:

1. Ulkoasiainministeriö;

2. Oikeusministeriö;

3. Sisäasiainministeriö;

4. Puolustusministeriö;

5. Valtiovarainministeriö;

6. Opetusministeriö;

7. Maatalousministeriö;

8. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö;

9. Kauppa- ja teollisuusministeriö; sekä

10. Sosiaaliministeriö.

Sitä paitsi on valtioneuvoston kanslia. Lisäksi voi valtioneuvostossa olla kansanhuoltoministeriö.

Jokaisen ministeriön päällikkönä on ministeri.

Tasavallan presidentti voi ministeriön päälliköiden lisäksi kutsua valtioneuvoston jäseniksi enintään kolme ministeriä, joko käsittelemään yhden tai useamman ministeriön alaan kuuluvia asioita tai olemaan salkuttomana ministerinä.

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa sekä asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa, yleistä tilastoa ja valtion julkaisutoimintaa, sekä sellaiset muut valtioneuvostossa käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;

ulkoasiainministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin;

oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitoa, niin myös valtiollisia vaaleja;

sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sisäistä hallintoa sekä yleistä terveydenhoitoa;

puolustusministeriö asiat, jotka koskevat valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia;

valtiovarainministeriö asiat, jotka koskevat maan rahalaitosta, raha-asioita ja verotointa;

opetusministeriö asiat, jotka koskevat yleistä opetustointa, evankelis-luterilaista ja kreikkalaiskatolista kirkkoa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

maatalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää sekä metsästystä ja kalastusta;

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asiat, jotka koskevat liikennettä, posti- ja lennätinlaitosta, valtion koskia ja vesilaitoksia, valtion rakennustoimintaa sekä muita yleisiä töitä;

kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kotimaankauppaa, vuorityötä ja teollisuutta sekä merenkulkua;

sosiaaliministeriö asiat, jotka koskevat työoloja ja niiden yhteydessä olevia kysymyksiä, vakuutusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, sosiaalitilastoa, siirtolaisuutta sekä raittiustyötä ja väkijuomia; sekä

kansanhuoltoministeriö, milloin se on asetettu, asiat, jotka koskevat väestön toimeentulon turvaamista sekä talouselämän ja työvoiman käytön säännöstelyä sodan tai muun poikkeuksellisen tilanteen aikana ja niitä tarkoittavia valmisteluja, mikäli niitä ei ole jätetty jollekin muulle ministeriölle.

Tarkempia säännöksiä asioiden jakautumisesta valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken annetaan asetuksella.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1939

Tasavallan Preidentti
Kyösti Kallio

Pääministeri
A. K. Cajander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.