272./1930

Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1930.

Laki painovapauslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1919 annetun painovapauslain 37, 38, 42 ja 44 § näin kuuluviksi:

37 §.

Jos painokirjoituksen sisällys on rikollinen, tuomittakoon kirjoitus menetetyksi niinkuin rikoslain 2 luvun 17 §:ssä säädetään.

Painokirjoitus, jonka julkaiseminen on aiheuttanut rangaistuksen tämän lain 10, 11, 22 tai 30 §:n mukaan, voidaan myöskin tuomita menetetyksi.

Jos aikakautisen painokirjoituksen sisällys käsittää rikoslain 12 luvussa tai 16 luvun 8 tai 24 §:ssä mainitun rikoksen, voidaan painokirjoitus tuomita lakkautetuksi enintään yhdeksi vuodeksi.

Milloin aikakautisen painokirjoituksen sisällys käsittää sellaisen rikoksen kuin 3 momentissa sanotaan, olkoon oikeusministeriöllä valta määrätä painokirjoitus toistaiseksi lakkautettavaksi. Tällainen määräys on alistettava oikeuden tutkittavaksi viimeistään kahdeksan päivän kuluessa määräyksen antamisesta lukien; ellei määräystä ole mainitun ajan kuluessa alistettu oikeuden tutkittavaksi, peruutukoon se. Ellei haastetta aikakautisen julkaisun lakkauttamisesta ole pyydetty neljäntoista päivän kuluessa sen jälkeen, kun oikeus on määräyksen vahvistanut, tai ellei laillisesti toimitetun haasteen nojalla määrättynä päivänä ryhdytä asiaa ajamaan, niin oikeus julistakoon määräyksen rauenneeksi. Jos näytetään, että haasteen tiedoksi antamista on kohdannut laillinen este, määrätköön oikeus asialle uuden käsittelyajan, ja määräys pysyköön voimassa.

Kun painokirjoitus on määrätty lakkautetuksi, on lakkauttamisen katsottava koskevan myös sellaista muuta painokirjoitusta, jota julkaistaan lakkautetun painokirjoituksen vastikkeena.

38 §.

Joka, tietäen että painokirjoitus on tuomittu menetetyksi, sitä myy tahi muuten levittää, rangaistakoon sakolla tahi korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella. Sama olkoon voimassa siitä, joka jatkaa lakkautetuksi määrätyn painakirjoituksen julkaisemista tai lakkautusaikana julkaisee toista, lakkautetun painokirjoituksen vastikkeeksi tarkoitettua painokirjoitusta tahi, tietäen kirjoituksen sellaiseksi, sitä myy tai muuten levittää taikka lakkautetun asemasta tilaajille toimituttaa toista painokirjoitusta.

Jos joku, tietäen että painokirjoitus on tuomittu menetetyksi, julkaisee siitä uuden painoksen tahi semmoisia osia, jotka on katsottu rikollisiksi, rangaistakoon, niinkuin 1 momentissa sanotaan, ja uuteen kirjoitukseen nähden olkoon voimassa, mitä painokirjoituksen kautta tehdystä rikoksesta on säädetty.

Mitä tässä edellä on säädetty, on noudatettava, vaikka päätös, jolla painokirjoitus on määrätty menetetyksi tai lakkautetuksi, ei olekaan saanut lainvoimaa.

42 §.

Jos havaitaan, että ilmestyneet painotuotteet ovat sisällykseltään rikollisia tai että painolakia muuten on rikottu, on oikeusministeriön annettava määräys syytteen nostamisesta ja siitä, kenen se on tehtävä. Milloin sellainen rikos tulee virallisen syyttäjän tai poliisipäällikön tietoon, ilmoittakoon hän sen oikeusministeriölle.

Oikeusministeriö määrätköön, jos syytä siihen on, painokirjoituksen takavarikkoon pantavaksi. Virallisella syyttäjällä ja poliisipäälliköllä olkoon valta, milloin painokirjoitus on sisällykseltään rikollinen, toimittaa takavarikkoonpano oikeusministeriön määräyksettä, mutta on hänen viimeistään vuorokauden kuluessa ilmoitettava takavarikosta oikeusministeriölle, joka alistaa sen oikeuden tutkittavaksi niinkuin 44 § säädetään tai, ellei katso olleen syytä takavarikkoonpanoon, määrää sen peruutettavaksi.

Kun rikos ei ole virallisesti syytteeseen pantava, saa takavarikkoonpanon toimittaa ainoastaan asianomistajan pyynnöstä.

Sen jälkeen kun on nostettu syyte, määrätköön takavarikkoonpanosta ainoastaan tuomioistuin.

44 §.

Takavarikkoonpano on alistettava sen oikeuden tutkittavaksi, joka 49 §:n mukaan on asianomainen käsittelemään pääasiaa, viimeistään ensimmäisenä oikeuspäivänä kolmen päivän kuluttua takavarikosta tahi, jos takavarikkoonpano on toimitettu toisella paikkakunnalla, viimeistään kahdeksan päivän kuluessa takavarikkoonpanon jälkeen.

Jollei takavarikkoonpanoa ole vastamainitun ajan kuluessa alistettu oikeuden tutkittavaksi, tahi jos oikeus neljän päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asia sille ilmoitettiin, ei ole vahvistanut tai peruuttanut takavarikkoa, niin takavarikko peräytyköön.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1930.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
Karl Söderholm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.