147./1930

Annettu Helsingissä huhtikuun 25 päivänä 1930.

Laki oikeudenkäyrniskaaren 24 luvun 12 §:n ja 30 luvun 15 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan täten oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 12 § ja 30 luvun 15 §, viimeksimainittu lainkohta sellaisena, kuin se on joulukuun 19 päivänä 1922 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

24 luku.

12 §.

Rikosjutussa antamastaan päätöksestä tulee hovioikeuden asianomaiselle viralliselle syyttäjälle sekä sen jutun vuoksi vangittuna olevalle syytetylle viipymättä virkateitse toimittaa heille annettavat kappaleet.

30 luku.

15 §.

Asianosainen, joka on tyytymätön hovioikeuden päätökseen valitus- tai alistustietä hovioikeuteen tulleessa jutussa taikka jutussa, jonka hovioikeus ensimmäisellä tuomioistuimena on ratkaissut, taikka päätökseen, jolla hovioikeus on jättänyt jutun tai asian tutkimatta, hakekoon siihen muutosta valittamalla ja antakoon valituskirjansa korkeimman oikeuden kirjaajankonttoriin viimeistään ennen kello kahtatoista kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun päätös annettiin, sitä päivää lukuunottamatta. Valittikirjaan on liitettävä se päätös, johon muutosta haetaan, sekä ne asiakirjat, jotka valittaja perusteikseen mainitsee.

Niissä rikosasioissa, joissa hovioikeuden päätös asianosaisille julistetaan, luetaan muutoksenhakuaika päätöksen julistamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Jos syytetty, joka on sen jutun vuoksi vangittu, valittaa, olkoon hänellä oikeus toimittaa valituksensa sen läänin maaherralle, jossa häntä pidetään vangittuna, ennen valitusajan loppua, ja maaherra lähettäköön valituskirjan ja hovioikeuden päätöksen viipymättä korkeimpaan oikeuteen.

Muutoksen hakemisesta niissä asioissa, joista ulosottolaissa puhutaan, on erikseen säädetty.


Tämä laki, joka kumoaa tammikuun 28 päivänä 1753 annetun kunink. kirjeen ja maaliskuun 23 päivänä 1807 annetun kunink. selityksen 39 kohdan, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1930. Jutuissa, joissa hovioikeuden päätös on sitä ennen annettu, noudatettakoon kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1930.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
El. Kaila.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.