237/1929

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1929.

Laki eräistä muutoksista kauppakaareen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan täten kauppakaaren 15 luvun 11 § ja muutetaan saman kaaren 1 luvun 8 §, 10 luvun 13 § ja 15 luvun 10 § näin kuuluviksi:

1 Luku.

8 §.

Älköön kukaan ostako mitään toisen lapsilta tahi palkollisilta, ellei heillä ole myyntilupaa taikka heitä ole kaupan tekoon pantu. Jos joku sen tekee ja siitä nostetaan kanne, olkoon kauppa mitätön, ja hänet tuomittakoon maksamaan enintään kymmenen päiväsakkoa.

10 Luku.

13 §.

Vajavaltainen älköön menkö takaukseen.

15 Luku.

10 §.

Jos yktiömies kuolee, on yhtiö purettava. Milloin yhtiösopimuksessa on määrätty, että yktiön siitä huolimatta tulee jatkua muiden yktiömiesten taikka näiden ja kuolinpesän osakkaiden kesken, on tätä määräystä noudatettava, jälkimmäisessä tapauksessa kuitenkin ainoastaan, jos kuolinpesän osakkaat kuuden kuukauden kuluessa kuolemasta lukien sopivat liittymisestä yhtiöön. Jos vainaja oli naimisissa eikä kumpaisellakaan puolisolla ollut avio-oikeutta toisen omaisuuteen, älköön eloonjääneellä puolisolla olko oikeutta purkaa yhtiötä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1930.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1929.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
Oiva Huttunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.