Säädökset alkuperäisinä: 1929

379/1929
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista
242./1929
Laki marraskuun 9 päivänä 1868 annetun konkurssisäännön muuttamisesta.
240./1929
Laki eräistä muutoksista oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun.
237/1929
Laki eräistä muutoksista kauppakaareen.
235/1929
Laki avioliittolain voimaanpanosta
234/1929
Avioliittolaki
230./1929
Laki ulosottolain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
228/1929
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista
227/1929
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.
77/1929
Muutoksia eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön.
56./1929
Asetus siitä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun asetuksen muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.