23/1927

Annettu Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 1927

Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä

Kumoten rikoslain 20 luvun 14 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on helmikuun 5 päivänä 1926 annetussa laissa säädetään täten Eduskunnan päätöksen mukaisesti seuraavaa:

Joka julkisesti tai julkisuutta karttaen pitää kaupan tahi myy tai muuten levittää taikka sellaiseen paikkaan, johon yleisöllä on pääsy, panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen, kuvallisen esityksen tai muun tuotteen, joka loukkaa. sukupuolikuria tal säädyllisyyttä, taikka levittämistä tai näkyvillepanoa varten valmistaa tai siinä tarkoituksessa pitää hallussaan sellaisen tuotteen tahi ilmoittaa, miten sellainen on saatavissa, rangaistakoon, vaikkakin vain osa rikokseen kuuluvasta toiminnasta tapahtuisi tässä maassa, sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella.

Avunanto tässä mainittuun rikokseen on rangaistava.

Jos joku tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta sellaisen tuotteen, josta 1 momentissa puhutaan, levittämistä tai näkyvillepanoa varten, rangistakoon salakuljetuksesta.

Jos painotuote, kirjoitus, kuvallinen esitys tai muu tuote on julistettu sukupuolikuria tai säädyllisyyttä loukkaavaksi, ovat ne kappaleet, jotka ovat 1 §:ssä mainitun henkilön hallussa, sanaoinkuin laatat ja kaavat, jotka ovat yksinomaan aiotut mainitun tuotteen valmistamiseen, olivatpa kenenkä omat hyvänsä, tuomittavat menetetyiksi ja hävitettäviksi. Jos vain osa tuotteesta havaitaan loukkaavaksi ja se helposti voidaan muista osista erottaa, koskekoon edellä sanottu ainoastaan mainittua tuotteen ja sitä vastaavaa laatan tai kaavan osaa.

Jos on todennäköistä syytä epäillä jossakin valmistettavan tai säilytettävän sukupuolikuria tai säädyllisyyttä loukkaavia painotuotteita, kirjoituksia, kuvallisia esityksiä tai muita tuotteita, jotka aiotaan levittää tai panna näkyville, on rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 14 §:ssä mainitulla viranomaisella oikeus siellä toimittaa etsintä. Jos puheenaalaiset tuotteet aiotaan luvattomasti viedä maasta tai jos ne on luvattomasti maahan tuotu, noudatettakoon, mitä tutkimuksen pitämisestä luvattomasti maahan tuodun tavaran löytämiseksi on säädetty.

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 1927

Tasavallan Presidentti
Lauri KR. Relander

Oikeusministeri
Väinö Hakkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.