78/1922

Annettu Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1922

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kymmenen ministeriöitä, nimittäin:

1. Ulkoasiainministeriö;

2. Oikeusministeriö;

3. Sisäasiainministeriö;

4. Puolustusministeriö;

5. Valtiovarainministeriö;

6. Opetusministeriö;

7. Maatalousministeriö;

8. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö;

9. Kauppa- ja teollisuusministeriö; sekä

10. Sosialiministeriö.

Sitäpaitsi on valtioneuvostolla kanslia.

Jokaisen ministeriön päällikkönä on ministeri.

Tasavallan presidentti voi ministeriöiden päällikköjen lisäksi kutsua valtioneuvoston jäseniksi enintään kaksi ministeriä, joko päällikön apulaisena käsittelemään yhden tai useamman ministeriön alaan kuuluvia asioita tahi olemaan salkuttomana ministerinä.

Siltä varalta että ministeri sairauden, jäävillisyyden tai muun tilapäisen esteen takia ei voi hoitaa tehtäviään, on tasavallan presidentin asia määrätä joku toinen ministeri hänen sijaansa.

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

Ulkoasiainministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin;

Oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitolaitosta, niin myös valtiollisia vaaleja;

sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sisäistä hallintoa sekä yleistä terveydenhoitoa;

Puolustusministeriö asiat, jotka koskevat sotavoimaa ja puolustuslaitosta;

Valtiovarainministeriö asiat, jotka koskevat maan rahalaitosta, raha-asioita ja verotointa;

Opetusministeriö asiat, jotka koskevat opetustointa, evankelis-luterilaista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

Maatalousministeriö asiat, jotka koskevat maanviljelystä, metsästystä ja kalastusta, metsätaloutta, asutustoimintaa sekä maanmittauslaitosta;

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asiat, jotka koskevat liikennettä, posti- ja lennätinlaitosta, valtion koskia ja vesilaitoksia, valtion rakennustoimintaa sekä yleisiä hätäaputöitä;

Kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, teollisuutta ja merenkulkua; sekä

Sosialiministeriö asiat, jotka koskevat työoloja ja niiden yhteydessä olevia kysymyksiä, sosialivakuutusta, köyhäinhoitoa, yleistä tilastoa, siirtolaisuutta ja alkoholilainsäädäntö.

Tarkempia säännöksiä asioiden jakautumisesta ministeriöiden kesken sekä määräyksiä valtioneuvosten kansliasta annetaan asetuksella.

Jos syntyy epäilystä siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin joku asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen valtioneuvosto.

Ministeriö voidaan jakaa osastoihin, milloin sellainen ministeriön alaan kuuluvien tehtävien järjestely havaitaan tarpeelliseksi. Tarkempia säännöksiä tästä annetaan asetuksella.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1922

Tasavallan Presidentti
J. K. Ståhlberg

Pääministeri
J. H. Vennola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.