Vanhentuneet ajantasaiset

29.12.1989/1372
Laki valtion eläkerahastosta (kumottu)
1.12.1989/1045
Säätiöasetus (kumoutunut)
24.11.1989/1031
Asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa (kumottu)
15.9.1989/819
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä (kumottu)
15.9.1989/814
Henkilöstörahastolaki (kumottu)
14.8.1989/744
Kemikaalilaki (kumottu)
30.6.1989/626
Asetus virallisista kääntäjistä (kumoutunut)
9.6.1989/556
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (kumottu)
26.5.1989/495
Arvopaperimarkkinalaki (kumottu)
29.12.1988/1347
Ammattitautiasetus (kumoutunut)
29.12.1988/1343
Ammattitautilaki (kumottu)
29.12.1988/1232
Laki yhtiöveron hyvityksestä (kumottu)
23.12.1988/1148
Laki virallisista kääntäjistä (kumottu)
18.11.1988/989
Vammaistukiasetus (kumoutunut)
7.10.1988/854
Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta (kumottu)
26.8.1988/772
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä (kumottu)
29.7.1988/717
Laki hintasulusta (määräaikainen)
29.7.1988/711
Laki kilpailuvirastosta (kumottu)
1.7.1988/651
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (kumottu)
1.7.1988/630
Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista (kumottu)
17.6.1988/575
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (kumoutunut)
15.4.1988/337
Kauppakamariasetus (kumottu)
10.3.1988/218
Valtioneuvoston päätös komiteoista (kumottu)
12.2.1988/155
Asetus valtionhallinnon tietohallinnosta (kumottu)
5.2.1988/124
Vammaistukilaki (kumottu)
31.12.1987/1259
Laki merentutkimuslaitoksesta (kumottu)
23.12.1987/1205
Asetus työriitojen sovittelusta (kumottu)
23.12.1987/1135
Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten (kumottu)
23.12.1987/1131
Laki riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta (kumottu)
10.7.1987/627
Laki valtion liikelaitoksista (kumottu)
30.4.1987/450
Pakkokeinolaki (kumottu)
30.4.1987/449
Esitutkintalaki (kumottu)
30.4.1987/442
Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta (kumoutunut)
27.3.1987/353
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (kumottu)
13.2.1987/320
Eduskunnan kanslian ohjesääntö (kumottu)
13.3.1987/275
Työllisyyslaki (kumottu)
20.2.1987/177
Asetus valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla (kumoutunut)
20.2.1987/176
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla (kumottu)
30.1.1987/97
Asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista (kumottu)
31.12.1986/1052
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä (kumottu)
23.12.1986/1012
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta (kumottu)
19.12.1986/1005
Merimieskatselmuslaki (kumottu)
12.12.1986/914
Tuoteturvallisuuslaki (kumottu)
5.12.1986/894
Laki öljyjätemaksusta (kumottu)
31.10.1986/786
Tartuntatautiasetus (kumoutunut)
31.10.1986/785
Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista (kumottu)
17.10.1986/739
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta (kumoutunut)
22.8.1986/643
Passiasetus (kumoutunut)
22.8.1986/642
Passilaki (kumottu)
8.8.1986/610
Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta (kumottu)
25.7.1986/585
Potilasvahinkolaki (kumottu)
25.7.1986/583
Tartuntatautilaki (kumottu)
11.7.1986/531
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (kumottu)
27.6.1986/508
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta (kumottu)
13.6.1986/486
Opettajankoulutusasetus (kumoutunut)
29.5.1986/410
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (kumottu)
30.5.1986/409
Panostaja-asetus (kumottu)
23.5.1986/387
Ilmakuljetuslaki (kumottu)
30.4.1986/307
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (kumottu)
26.3.1986/259
Valtioneuvoston päätös petoeläinvahinkojen korvaamisesta (kumottu)
14.2.1986/138
Asetus eräiden tuomioistuinratkaisujen johdosta tehtävistä ilmoituksista (kumoutunut)
20.12.1985/1076
Asetus koe-eläintoiminnasta (kumottu)
12.12.1985/976
Valtioneuvoston päätös valtion vesihuoltotöistä (kumottu)
13.12.1985/954
Valuuttalaki (määräaikainen)
28.11.1985/915
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista (kumottu)
29.11.1985/908
Asetus työvoiman vuokrauksesta (kumoutunut)
15.11.1985/870
Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetus (kumoutunut)
9.8.1985/699
Kansalaisuusasetus (kumoutunut)
9.8.1985/694
Nimilaki (kumottu)
26.7.1985/662
Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki (kumottu)
14.6.1985/485
Asetus arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä (kumottu)
14.6.1985/480
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (kumoutunut)
3.5.1985/373
Laki onnettomuuksien tutkinnasta (kumottu)
19.4.1985/336
Harjoittelukouluasetus (kumoutunut)
14.2.1985/185
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä (kumottu)
8.2.1985/153
Laki lapseksiottamisesta (kumottu)
18.1.1985/60
Rakennussuojelulaki (kumottu)
21.12.1984/945
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta (kumottu)
2.11.1984/742
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta (kumottu)
12.10.1984/724
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista (kumoutunut)
12.10.1984/719
Lukioasetus (kumoutunut)
12.10.1984/718
Peruskouluasetus (kumoutunut)
24.8.1984/626
Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista (kumottu)
24.8.1984/608
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista (kumottu)
24.8.1984/602
Työttömyysturvalaki (kumottu)
20.6.1984/601
Suomen Pankin tilintarkastajien johtosääntö (kumottu)
27.7.1984/576
Laki elokuvien arkistoinnista (kumottu)
29.6.1984/514
Rauhanturvaamislaki (kumottu)
1.6.1984/413
Patoturvallisuuslaki (kumottu)
25.5.1984/402
Lääkkeiden velvoitevarastointilaki (kumottu)
4.5.1984/356
Ruokaperuna-asetus (kumottu)
16.12.1983/1010
Lastensuojeluasetus (kumoutunut)
16.12.1983/995
Laki geologian tutkimuskeskuksesta (kumottu)
16.12.1983/969
Sotilaskurinpitoasetus (kumoutunut)
18.11.1983/851
Holhousasetus (kumoutunut)
9.9.1983/743
Vartioimisliikeasetus (kumoutunut)
5.8.1983/683
Lastensuojelulaki (kumottu)
29.6.1983/606
Rikesakkoasetus (kumoutunut)
20.5.1983/438
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta (kumoutunut)
15.4.1983/385
Näytteenottoasetus (kumottu)
25.3.1983/331
Sotilaskurinpitolaki (kumottu)
25.3.1983/327
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista (kumottu)
18.3.1983/284
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (kumottu)
4.3.1983/237
Vartioimisliikelaki (kumottu)
25.2.1983/201
Asetus työtuomioistuimesta (kumoutunut)
21.1.1983/66
Laki rikesakkomenettelystä (kumottu)
30.12.1982/1116
Kalastusasetus (kumoutunut)
30.12.1982/1057
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta (kumottu)
23.12.1982/1012
Arkistoasetus (kumoutunut)
19.11.1982/828
Raittiustyölaki (kumottu)
17.9.1982/710
Sosiaalihuoltolaki (kumottu)
20.8.1982/628
Laki meripelastuspalvelusta (kumottu)
6.8.1982/598
Hallintomenettelylaki (kumottu)
11.6.1982/442
Kasvinsuojeluasetus (kumoutunut)
21.5.1982/375
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetus (kumoutunut)
28.4.1982/311
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta (kumottu)
16.4.1982/286
Kalastuslaki (kumottu)
16.4.1982/285
Laki yleisestä kalastusoikeudesta (kumottu)
8.4.1982/264
Asetus vakuutusoikeudesta (kumoutunut)
19.3.1982/211
Asetus keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa (kumottu)
16.3.1982/203
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (kumoutunut)
5.3.1982/182
Tieliikenneasetus (kumoutunut)
5.2.1982/91
Maa-ainesasetus (kumottu)
23.12.1981/1026
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (kumottu)
11.12.1981/871
Ruokasieniasetus (kumottu)
4.12.1981/839
Asetus tapaturmalautakunnasta (kumottu)
4.12.1981/828
Laki kansanterveyslaitoksesta (kumottu)
3.4.1981/267
Tieliikennelaki (kumottu)
20.3.1981/211
Asetus uusjakojen tukemisesta (kumoutunut)
13.2.1981/137
Merimiesten palkkaturva-asetus (kumoutunut)
16.1.1981/24
Laki uusjakojen tukemisesta (kumottu)
30.12.1980/1028
Väylämaksulaki (kumottu)
5.12.1980/795
Yhteismerkkilaki (kumottu)
5.12.1980/774
Vapaakappaleasetus (kumoutunut)
22.8.1980/623
Bingoasetus (kumoutunut)
15.8.1980/609
Rahankeräysasetus (kumoutunut)
31.7.1980/590
Rahankeräyslaki (kumottu)
12.6.1980/420
Vapaakappalelaki (kumottu)
25.2.1980/130
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (kumoutunut)
18.1.1980/56
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta (kumottu)
18.1.1980/55
Eläintautilaki (kumottu)
11.1.1980/31
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä (kumottu)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.